Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.


Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact
PLATA prin SMS
Anunturile online pe 39 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 39 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Licitatii

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Licitatii" contine un numar de 6 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Licitatii" apasa aici.

Aeroportul International Enescu Bacau Sediul

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2018
R.A. Aeroportul International „G. Enescu” Bacau, cu sediul in Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie in data de 28.06.2018 pentru inchirierea unui spatiu comercial destinat desfasurarii „activitatii de turism” in suprafata de 24mp. Conditiile de desfasurare, precum si documentatiile necesare se procura de la sediul Regiei Autonome, Compartimentul Marketing

Anun Baza Consiliului Local Comunei Moac

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2018
ANUNȚ
în baza Hotărârii nr. 25/2018 al Consiliului Local al comunei Moacșa

Primăria comunei Moacșa, cu sediul în comuna Moacșa, sat Moacșa nr. 354, județul Covasna, anunță organizarea licitației publice deschise cu oferte în plicuri sigilate pentru închirierea unui teren în suprafață de 12.500 mp. proprietatea privată al Comunei Moacșa.


I. Informații generale privind locatorul: Comuna Moacșa, CIF 4201740, cu sediul în localitatea Moacșa nr. 354, județul Covasna, nr. tel/fax: 0267-345721, adresa e-mail: comunamoacsa@yahoo.com.

Informații generale privind obiectul închirierii: teren în suprafață de 12.500 mp., proprietatea privată al Comunei Moacșa, situat pe malul lacului de acumulare Moacșa-Pădureni, tarla 120, nr. parcela 583/2 din UAT Moacșa, cu scopul organizării unei plaje, unui loc destinat turismului, sportului și de distracții.
II. Durata închirierii este de 5 (cinci) ani.

III. Documentele necesare și obligatorii participării la licitație publică sunt:
1. document de identitate al reprezentantului legal al ofertantului (în copie xerox);
2. împuternicire de reprezentare legală (în original);
3. certificat de înregistrare a firmei ofertantului/autorizația de funcționare (în copie xerox);
4. scrisoare de bonitate de la bancă (în original);
5. certificat de atestare fiscală emisă de Administraţia Financiară a Judeţului Covasna (în original);
6. certificat de atestare fiscală (în original);
7. certificat constatator emis de Direcţia Finanţe Publice Covasna (în original);
8. certificat constatator emis de O.R.C. (în copie xerox);
9. 9 documente de plată a garanţiei de participare la licitaţie, precum şi ale documentelor licitaţiei, caietului de sarcini. (în original);
10. Declaraţia cu oferta propriuzisă şi Graficul calendaristic, cu specificarea datei dării în folosinţă a investiţiei.

IV. La licitaţia publică deschisă pot participa agenţi economici persoane juridice române precum şi străine, care au firme cu sediu social înregistrate în România, precum şi persoane fizice, care nu sunt într-una din situaţiile prevăzute din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de administrator judiciar, activităţile nu sunt suspendate în tot sau în parte, nu au aranjamente cu creditorii, nu se află într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate de lege.
La licitație publică deschisă nu pot participa societăți reprezentate de același administrator sau asociat.

V. Caietul de sarcini: 100 lei. Garanția de participare la licitație: 900 lei.
Prețul minim de pornire la licitație publică deschisă cu oferte în plicuri sigilate: 0,74 lei/mp/an.(0,16 euro/mp/an).

VI. Calendarul licitației:
1. documentele necesare pentru participare la licitație de către potențialii ofertanți se depun la registratura Primăriei comunei Moacșa, de la data apariției anunțului și până la data de 28.06.2018 ora 14,00.
2.ședinta de licitație publică deschisă cu oferte în plicuri sigilate va avea loc în data de 29.06.2018, ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Moacșa, sala de sedințe;
3.procedura de licitație se poate desfășura numai, dacă în urma publicării anunțului au fost depuse cel puțin 2 (două) oferte eligibile, care îndeplinesc condițiile de participare.

VII. Modul de obținere a documentelor licitației:
Documentele licitației se pot obține în urma unei solicitări scrise din partea persoanei interesate.

VIII. Alte informații:
Pentru relații suplimentare se va contacta secretarul comunei Moacșa, la sediul Primăriei, sau nr. tel. 0267-345721.

Centrul Educativ Buzia Sediul Florilor

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2018
CENTRUL EDUCATIV BUZIAȘ, cu sediul pe str. Florilor, nr. 14, județ Timiș, cod fiscal 16643452, telefon 0256321123, fax 0256322533, organizează în vederea închirierii a două spații situate în incinta unității

’’LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE’’

- În data de 03.07.2018, ora 10;00 pentru instalarea unui automat pentru băuturi calde și reci, cu suprafața de 1 mp. Data limită de depunere a ofertelor este 27.06.2018, orele 10:00. Cuantumul garanției de participare este de 5.38 lei
- În data de 04.07.2018, ora 10;00 pentru punct comercial vânzare produse alimentare și nealimentare, cu suprafața de 28 mp. Data limită de depunere a ofertelor este 27.06.2018, orele 10:00. Cuantumul garanției de participare este de 30.10 lei.

Prețul de pornire al licitației pentru punctul comercial de vânzare produse alimentare și nealimentare este de 4.48 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare este de 3 lei. Prețul de pornire al licitației pentru instalarea unui automat pentru băuturi calde și reci este de 4.48 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare este de 3 lei.

Documentația poate fi procurată, în zilele lucrătoare, începând cu data de 18.06.2018, intervalul orar 08;00-15;00 de la sediul unității sau la adresa de e-mail; Achizitii.crbuzias@anp.gov.ro.
În caz de neprezentare a cel puțin 2 ofertanți, procedura se va relua în termen de 10 zile lucrătoare.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Taverna

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2018
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului TAVERNA LUPILOR S.A. în faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitație publică pentru vânzarea imobilului: Teren în suprafață de 5820 mp situat în Gheorgheni, jud. Harghita, nr. cad. 1488, CF 50724, a Orașului Gheorgheni.
Prețul de vânzare a bunului imobil menționat este de 122.000 Euro plus TVA. Licitația pentru vânzarea bunului imobil menționat mai sus va avea loc în data de 22.06.2018 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detalii privind bunurile scoase la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Taverna

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2018
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului TAVERNA LUPILOR S.A. în faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitație publică pentru vânzarea imobilului: Teren în suprafață de 5820 mp situat în Gheorgheni, jud. Harghita, nr. cad. 1488, CF 50724, a Orașului Gheorgheni.
Prețul de vânzare a bunului imobil menționat este de 122.000 Euro plus TVA. Licitația pentru vânzarea bunului imobil menționat mai sus va avea loc în data de 22.06.2018 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detalii privind bunurile scoase la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Taverna

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2018
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului TAVERNA LUPILOR S.A. în faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitație publică pentru vânzarea imobilului: Teren în suprafață de 5820 mp situat în Gheorgheni, jud. Harghita, nr. cad. 1488, CF 50724, a Orașului Gheorgheni.
Prețul de vânzare a bunului imobil menționat este de 122.000 Euro plus TVA. Licitația pentru vânzarea bunului imobil menționat mai sus va avea loc în data de 22.06.2018 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detalii privind bunurile scoase la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar.
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Evenimentul Zilei
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Evenimentul Zilei) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Evenimentul Zilei
Numita ALEXANDRESCU MANUELA,domiciliata in oras Navodari,bloxc GSP, judetul Constanta, este citata in calitate de parat,pentru a se prezenta in ziua de 19.06.2018,ora 09:00 la Judecatoria Hirlau, jude... [Continuare Citatie]
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 332 GALATI CU SEDIUL IN STRADA FAGULUI NR. 3 BLOC 9H SCARA 2 CHEAMA IN JUDECATA IN DATA DE 15.06.2018 PE NUMITA MITROFAN AURELIA IN DOSARUL NR. 16645/233/2017 AVAND CA OBIECT ... [Continuare Citatie]
Pe rolul Judecatoriei Videle este inregistrat dosarul civil nr 3547/335/2017, privind actiunea de divort promovata de reclamanta Kallis Adriana si paratul Kallis Michalakis, cu termen de judecata la d... [Continuare Citatie]
Numitul Niculescu Petru-Ioan este citat la Judecatoria Caracal in dosarul civil nr. 233/207/2018, cu termen de judecata la data de 11.06.2018... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul