Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact
PLATA prin SMS
Anunturile online pe 58 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 58 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Adunari Generale

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Adunari Generale" contine un numar de 3 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Adunari Generale" apasa aici.

Jude Mure Prim Comunei Npaul Prim Comunei

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 19 Mar 2018
România
Județul Mureș
Primăria comunei Sînpaul


A N U N Ț

Primăria comunei Sînpaul, cu sediul în comuna Sînpaul, nr.261A, județul Mureș, organizează concurs de recrutare în perioada 18.04.2018 – 20.04.2018 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată de REFERENT IA în cadrul compartimentului de asistență socială.
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoanele care îndeplinesc următoarele condiții specifice:
-studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minim 7 ani
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Sînpaul, astfel:
-proba scrisă: 18.04.2018, ora 1100, în sala de ședințe a Consiliului local Sînpaul
-interviul:20.04.2018, ora 1100, în sala de ședințe a Consiliului local Sînpaul
Dosarele se depun la Primăria comunei Sînpaul-compartimentul resurse umane, până cel târziu 10.04.2018 ora 15,00.(10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului)
Relații suplimentare la sediul primăriei comunei Sînpaul-compartimentul resurse umane sau la telefon 0265713512 interior 108.PRIMAR,
SIMON ISTVAN

CONVOCATOR PRESEDINTELE ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 08 Mar 2018
CONVOCATOR PRESEDINTELE ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA cu sediul in Bucuresti, sos. Iancului nr. 4B-4K, sector 2, avand Codul de inregistrare fiscala 22889959, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 96/2007, Statutul si ROF-ul OTDR, convoaca Adunarea Generala Judeteana/ a tehnicienilor dentari - membri OTDR din Judetul PRAHOVA pentru data de 24.03.2018, ora 11,00. Lucrarile adunarii generale judetene elective 2018 se vor desfasura in Orasul Ploiesti , Hotel Central Ploiesti (sala Alfa) din bulevardul Republicii Nr.1 La adunarea generala judeteana sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti tehnicienii dentari membri OTDR activi, cotizanti, inscrisi in RUTD 2017 revizuit si actualizat la 31.12.2017 (publicat pe siteul www.otdr.ro ). Adunarea Generala Judeteana a tehnicienilor dentari - membri OTDR, va avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi: 1. Alegerea organelor de conducere la nivel judetean - Consiliile Judetene ale OTDR - mandatul pana in noiembrie 2020 2. Desemnarea (prin alegere pentru completarea/inlocuirea) reprezentantilor tehnicienilor dentari - membri OTDR, in Adunarea Generala Nationala a OTDR. Accesul membrilor OTDR indreptatiti sa participe la adunarea generala judeteana este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate. Sedinta este statutara daca intruneste conditiile art. 70 din ROF al OTDR. In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, adunarea generala judeteana este convocata, in data de 24.03.2018 ora 13,00, cu mentinerea ordinei de zi si a locului de desfasurare. PRESEDINTE OTDR DOMBAI ATTILA CSABA Prin mandatar, Costache Marius Reprezentant al Consiliul Judetean Prahova al OTDR

Consiliul de Administratie al Soc.Coop. de Consum Pantelimon

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2018
Consiliul de Administratie al Soc.Coop. de Consum Pantelimon inreg.la Reg Com sub nr.C23/4/2005,avand CUI RO4912549,intrunit in sedinta din 28.02.2018,convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a membrilor cooperatori pe data de 22.03.2018 orele 10, la sediul societatii din Nicolae Balcescu nr.7,Pantelimon,Ilfov cu urmatoarele : I.Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori persoane fizice cu urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea raportului Consiliului de administratie,prezentarea situatiei financiare privind activitatea desfasurata in anul 2017; 2.Aprobarea raportului Cenzorului pentru anul 2017; 3.Stabilirea renumeratiei cuvenite administratorilorsi cenzorului pentru exercitiul in curs(2018); 4.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata n anul 2017; 5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a programului de activitate; 6.Ratificarea deciziilor luate de catre Consiliul de Administratie in anul 2017 si pana in prezent; 7.Alegerea delegatului la adunarea Generala a UJCC Ilfov,respectiv a reprezentantului societatii cooperative; 8.Aprobarea privind imputernicirea presedintelui Societatii Cooperaive de Consum pentru semnarea hotarii Adunarii Generale Ordinare; 9.Diverse; In cazul in care nu vor fi intrunite conditiile statutare(prezenta a jumatate plus unu a membrilor cooperatori),a doua Adunare Generala Ordinara se convoaca pentru data de 29.03.2018 orele 10 in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi. II.Adunarea Generala Extraordinara a membrilor cooperatori persoane fizice ce va avea loc la aceeasi data si in acelasi loc,in continuarea Adunarii generale Ordinare,cu urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea privind instrainarea de imobilizari corporale apartinand societatii cooperative de consum; 2.Aprobarea transmiterii in folosinta a imobilizarilor corporale apartinand societatii de consum ; 3.Aprobarea privind modificarea Actului Constitutiv ,prin scoaterea unui membru cooperator decedat si inscrierea altei persoane,conform aprobarii Adunarii Generale; 4.Aprobarea privind imputernicirea presedintelui Societatii Cooperative de Consum Pantelimon pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinarea si a actului aditional la Actul Constitutiv; 5.Diverse; In cazul in care nu vor fi intrunite conditiile statutare(prezenta a trei patrimi din membrii cooperatori),a doua adunare Generala Extraordinara se convoaca pentru data 29.03.2018 orele 10in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. ss Consiliul de Administratie
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Evenimentul Zilei
Se poate PLATI prin SMS?

Anunturile de citatii in Evenimentul Zilei pot fi ACHITATE PRIN SMS in retelele Telekom , Vodafone sau Digi. Explicatii complete privind plata prin SMS puteti gasi aici.

Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Evenimentul Zilei) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Evenimentul Zilei
Eventualii mostenitori ai defunctei PETCU ELENA, cu ultimul domiciliu in Romania, mun.București, str.Răspîntiilor nr.8, sector 2, decedată la data de 08 martie 2006, sunt chemati la Societatea Pro... [Continuare Citatie]
Numita Popa Bianca Gerda este chemta in data de 05.04.2018 la sediul Judecatoriei Caracal, in dosar nr.29/207/2018, ora 8 30,avand ca obiect divort fara minori, in calitate de parata in contradictoriu... [Continuare Citatie]
Citatie , emisa la data de 06.03.2018. Paratul HAN DORU, cu ultimul domiciliu cunoscut in Timisoara, str Acad Aurel Barglazan, nr 5 et 2 ap 12, jud Timis, in prezent cu domiciliul necunoscut, este che... [Continuare Citatie]
Paratul Dura Fanel ,cu ultim domiciliu in mun. Oltenita,B-dul 1 Dec. nr.3,Bloc B8,sc.B,et.4,ap.16, este citat la Judecatoria Oltenita pe 21.03.2018,pentru dezbatere succesiune in Dosar 3763/269/2017... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul